Menu

Faist

Faist Anlagenbau is wereldwijd actief als specialist voor een uitgebreide range producten ten behoeve van geluidsreductie. De huidige strenge geluidsnormen zullen in de toekomst ongetwijfeld nog strenger worden, ook voor de golfkartonindustrie. Faist is met al haar ervaring zeer goed in staat al uw gewenste geluidsreducties te realiseren.

De golfkartonmachine en verwerkingsmachines zijn belangrijke geluidsbronnen. Machinedelen als de single facer, slitter scorer, afslagmes en vacuum systemen veroorzaken veel geluid. Faist kan deze delen omkapselen of zelfs een cabine om de gehele golfkarton- of verwerkingsmachine bouwen.
- Voldoen aan de geluidsnormen
- Operator vriendelijke werkomgeving
- Op maat gemaakt
- Prima toegankelijkheid
- Geluidsdempende papierdoorloop
- Ventilatie systemen

Tot optimale geluidsreductie behoort ook een geluidscabine voor de control room van de golfkartonmachine. Dit heeft positieve weerslag op het welzijn van de medewerkers. De stille werkomgeving kan tevens met air conditioning uitgevoerd worden.

Geluids isolerende systemen

De huidige wetgeving omtrent blootstelling aan lawaai op de arbeidsplaats (2003/10/EG) voorziet in nieuwe en striktere regelgeving op het gebied van lawaai in de golfkartonindustrie.

Read more

Naast de golfkartonmachine worden ook de Glue Unit, Slitter Scorer, als ook de afvalventilator gezien als geluidsbronnen. Gezien de relatief hoge geluidsniveaus in de golfkarton- en papierindustrie, is een complete behuizing van iedere individuele machine noodzakelijk. Niet alleen om te voldoen aan de wettelijke richtlijnen, maar ook om een gezonde werkomgeving te creëren.

In de nabijheid van de golfkartonmachine zijn, afhankelijk van de lijnsnelheid en het type golfkarton, geluidsniveaus geconstateerd tot 112dB (A). Aanvullende maatregelen omtrent geluid, zoals verbetering van de akoestiek op de werkvloer kunnen daartoe worden genomen. De eerste stap in de papierindustrie is de introductie van geluiddempende kamers welke operators beschermen tegen de vaak hoge geluidsniveaus van de machines.

Toegang, dichtingen en ventilatiesystemen zijn zeer belangrijke factoren waar aandacht aan besteed dient te worden bij het ontwerpen van geluid reducerende cabines. Een goed alternatief voor de behuizing van de individuele machine is om het hele dry-end te voorzien van een geluid reducerende cabine. Op deze manier wordt het terugkaatsen van geluid tussen de geluid reducerende cabines voorkomen en kan er worden gezocht naar een kosteneffectieve oplossing. In de golfkartonindustrie dient een betrouwbaar en effectief geluid reducerend concept te worden toegepast op alle relevante bronnen welke geluid veroorzaken.

Bezoek de website van Faist voor meer informatie.

Geluidsinpecties

De geluidinspecties die wij bij u op de werkvloer uitvoeren, maken het mogelijk om geluidreducerende toepassingen te ontwerpen die toegespitsts zijn op uw werkvloer. De voorstellen die wij doen voor functionele plafond-, wand geluidisolatiesystemen en cabines worden natuurlijk afgestemd op uw productieproces.

Read more

Door strengere EU wetgeving omtrent blootstelling aan lawaai op de werkvloer, zijn er nieuwe wetten aangenomen om aan deze nieuw verordeningen te voldoen.
De EU-verordening omtrent geluidsniveaus van 80 dB(A) en 85 dB(A) zijn gemiddelden, genomen over een reguliere 8-urige werkdag. Wanneer deze waarden worden overschreden tijdens een geluidmeting op de werkvloer, dient de werkgever maatregelen te nemen om de metingen in lijn te brengen met de regelgeving.

Neemt u contact op met ons in de fase waarin u de akoestiek op de werkvloer behandeld. Juist in die fase kunt u relatief gemakkelijk uitstekende resultaten behalen. Zo vermijdt dure verrassingen en moeilijk te nemen maatregelen op de lange termijn.

Faist biedt verschillende mogelijkheden, zoals consult omtrent geluidsbeheersing in het gebouw en van buitenaf, echovrije behuizingen, technische geluidsbeheersing maatregelen, geluidsonderzoeken /geluidsemissie op de werkvloer, onderzoek naar lucht overgedragen geluid.

Bezoek de website van Faist voor meer informatie.